Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

İqtisadiyyat

İqtisadiyyat

 

2023

yanvar-dekabr

(faktiki qiymətlərlə),

min manatla

2022

yanvar-dekabr

(faktiki qiymətlərlə),

min manatla

Qiymət

indeksı

 

2023-cü il

2022-ci ilinin

  qiymətlərilə,

min manatla

Fiziki

həcm

indeksi,

faizlə

Sənaye

5315,8

5184,3

111,7

4759,2

91,8

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq

63702,9

55937,2

109,8

58014,0

103,7

Tikinti

6317,3

8367,7

100,0

6317,3

75,5

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı

2665,9

1430,4

104,4

2553,5

178,5

İnformasiya və rabitə

646,4

560,7

100,0

646,4

115,3

Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri

27792,2

26623,2

109,1

25478,4

95,7

Yekun:

106440,5

98103,3

108,9

97768,8

99,7

 

 

Keçidlər