Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

İqtisadiyyat

İqtisadiyyat

 

2022

yanvar-dekabr

(faktiki qiymətlərlə),

min manatla

2021

yanvar-dekabr

(faktiki qiymətlərlə),

min manatla

Qiymət

indeksı

 

2022-ci il

2021-ci ilinin

  qiymətlərilə,

min manatla

Fiziki

həcm

indeksi,

faizlə

Sənaye

5116,3

6449,7

71,7

7133,4

110,6

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq

55937,2

47126,9

114,9

48682,0

103,3

Tikinti

8388,6

7348,4

100,0

8388,6

114,2

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı

1430,4

1101,3

102,3

1398,2

127,0

İnformasiya və rabitə

560,7

570,4

99,9

561,3

98,4

Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri

26623,2

22948,8

114,5

23247,1

101,3

Yekun:

98056,4

85545,5

109,7%

89410,6

104,5

Keçidlər